Adopce na dálku

V lednu 2009 adoptovala naše škola v rámci projektu Adopce na dálku holčičku.
Jmenuje se Alice Etienne BONGONO. Pochází z Guinei, bydlí v Sonfonii s tatínkem, maminkou, bratry Šekou a Benem, sestrou Mattou, 3 bratranci a 2 sestřenicemi.

Roční finanční částkou budeme přispívat na úhradu školného. \

O co přesně jde ?

V západoafrickém státě Guinea se za základní školní docházku musí platit drahé poplatky (školné) a kupovat pravidelně školní uniforma, učebnice, sešity atd. Částky na hrazení těchto položek jsou ale pro chudé rodiny, kterých je v Guineji většina, nepřekonatelné. To se projevuje i jednou z nejnižších gramotností na světě: v Guineji umí číst a psát pouhých 36 % lidí starších 15ti let. Z této skutečnosti plyne obrovská chudoba této země.

Cílem Projektu adopce afrických dětí na dálku je umožnit chudým guinejským dětem získat základní školní vzdělání a také poskytnout v rámci dostupných prostředků zdravotní péči, aby měly šanci na lepší život. Děti jsou do projektu adopce zařazovány pouze podle kritéria potřebnosti: do projektu jsou zařazovány děti, které do školy buď nikdy nechodily nebo které už do školy sice někdy pár let chodily, ale musely kvůli špatné finanční situaci rodiny přestat a nebo děti, které chodí do škol státních a i některých soukromých, kde je naprosto nevyhovující kvalita (některé školy mají sice v názvu slůvko „soukromé“, poplatky za školné jsou však velmi nízké a tomu odpovídá i nízká kvality výuky, která se podobá té ve státních školách). Také se stává, že dítko žije v bohatší adoptivní rodině přímo v Guineji, kam ho poslali jeho biologičtí rodiče, kteří nemají prostředky na péči o něj. Bohatší adoptivní rodiče občas zapíší dítko do soukromé školy, této své péče však pak zneužívají a děti jsou pak v těchto rodinách zneužívány k mnohdy až k otrockých pracím. Do projektu jsou tedy zapisovány i tyto děti, jelikož skutečnost, že jim adoptivní místní rodina nehradí školní docházku značně ulehčí jejich osud a značně sníží jejich zněužívání. Adoptivní rodič z České republiky - může to být jednotlivec, rodina nebo větší společenství (škola, třída, skupina kamarádů, firma) - finančně podporuje konkrétní dítě, které díky němu chodí do školy (kvalitní soukromé) či školky.

Více informací o projektu na

školní výsledky Alice Přeložený dopis od Alice

Dopis od Alice, 07/2014

Dopis od Alice, 30.6.2010

A 432 Alice Etienne Bongono

Dobrý den žáci druhé třídy školy Vesna, jsem moc šťastná, že jsem obdržela Váš milý dopis s mnoha otázkami. Je to opravdu pro mě potěšení, psát Vám odpověď. Mám se dobře a správně studuji. V mojí škole se učíme francouzsky a anglicky. Ukončili jsme zkoušky z konce 1. trimestru a při vyhlášení výsledků jsem byla 3. nejlepší ze třídy (pozn. Tato část dopisu byla psána samotnou dívenkou).

Já se jmenuji Simon Pierre Mara, vystudoval jsem ekonomii a jsem strýc z otcovy strany Alice Etienne Bongono. Jak jste jistě poznali, začátek dopisu napsala sama Vaše drahá Alice. Ale její schopnosti jí zatím neumožňují napsat celý dopis. Napsala tak alespoň úvod, abyste měli důkaz o její školní docházce. Alice studuje ve škole Mere Agens Internationale, je to škola, kde se děti od nízkého věku učí anglicky a francouzsky. Učitelé se je snaží lépe připravit na budoucí trh práce. Studovat dva cizí jazyky není pro děti jednoduché. Ale Alice si pomalu zvyká. Již se naučila některé anglické termíny a výrazy, které opakuje doma. Alice má školu moc ráda. Je to pro ni velká radost, že tam může chodit, aby se naučila číst a psát. Pouze Alice ještě neumí číst. Umí trochu psát, kreslí a mluví francouzsky a začíná anglicky. Její bratranec Fatoma jí začal doma pomáhat se čtením. Alice často pracuje s Fatomou, který je žákem 12. Třídy. S jeho pomocí se zlepšuje. Alice má slušné výsledky. Při vyhlášení výsledků z 1. Trimestru byla 3. ze třídy. Alice říká, že nemá žádné domácí zvíře. Má pouze kuřata a kohouta. A mimo jiné dnes ráno se jejich slepici narodila 4 kuřata. Ve škole si Alice hraje s kamarády: Rossia,Mariame Sire, Mariame Bangoura, Mohamed Lamine Soumah a Mohamed Bangoura. Skákají přes švihadlo. Doma si ve volných chvílích hraje s míčem se svou mladší sestrou Marthou, svým starším bratrem Sekou a kamarády Domanie, Saran, Tewou. Alice a její rodina se mají dobře. Alice má dva bratry: Sekou Etienne a Ben Etienne, kterému jsou dva roky. Má také mladší sestru Helene Marthe Etienne. a pak tu jsou její bratranci (z otcovy strany) a Kouadama (z matčiny strany). A pak tatínek Etienne a maminka Helene Denao. Po škole pomáhá Alice mamince s vařením. Myje nádobí, drtí papričky a cibuli. Přestali s obděláváním půdy. Někdy zasadí kukuřici, fazole a rýži. Ale to jen jednou do roka. Ráda bych se zeptala, jak můžete žít v klimatu, které je podobné ledničce? To by byl pro Alici opravdový šok. Příště by se Ráda Alice dověděla Vaše jednotlivá jména. Nyní je úroda mang. Alice jich sní hodně.

Simon Pierre Mara


Nástroje pro stránku