Dálkové studium

Sociální činnost - dálkové studium

 • Kód oboru: 75-41M/01
 • Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné
 • Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška
 • Doba studia: 5 let
 • Měsíční školné: 1600Kč

Studium je určené pro absolventy ZŠ a ostatní uchzeče, kteří splnili povinnou školní docházku a dosáhli minimálně základní stupeň vzdělání. Výuka bude probíhat o sobotách (2-3 soboty v měsíci).

Přijímací řízení

viz. Přijímací řízení.


Sociální činnost - dálkové studium

zkrácená forma studia

 • Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška z odborných předmětů
 • Doba studia: 3 roky
 • Měsíční školné: 1600Kč

Studium je určeno pro uchazeče, kteří již splnili maturitní zkoušku na střední škole a chtějí si doplnit odborné vzdělání.

Ostatní specifikace zkrácené formy studia jsou shodné s úplnou formou studia.


Potřebné učebnice

Pro studenty angličtiny

 • Učebnice „New English File Elementary“
 • Obsahuje: Student's book = učebnice, Workbook = pracovní sešit
 • Nakladatelství: Oxford University Press

Pro studenty němčiny

 • Učebnice „Německy s úsměvem“ (je koncipovaná pro celou dobu studia)
 • Autorky: Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová
 • Nakladatelství: FRAUS


Nástroje pro stránku