Další vzdělávání pro sociální pracovníky - akreditace programů vypršela, nově plánujeme akreditovat od školního roku 2018/2019


Péče a psychologický přístup ke klientům s geriatrickými syndromy

 • Číslo akreditace: 2013/0267-PC
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 20 vyučovacích hodin
 • Místo konání: SŠSZS Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno
 • Obsahová náplň: Vyhodnocení priorit potřeb klienta s geriatrickým syndromem, základní principy pečovatelské péče u nejčastějších geriatrických chorob, nácvik komunikace s jednotlivými typy geriatrických klientů. Kurz je zakončen skupinovým zpracováním pečovatelských postupů u klienta s geriatrickým syndromem dle prezentovaných kazuistik.
 • Lektorky:
  • Mgr. Dagmar Škrabalová
  • Mgr. Hana Květinská
 • Cena: 800 Kč (pro naše absolventy studia i kurzů sleva 15 %)
 • Termín: 10. 2. 2017 - 12. 2. 2017.


Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením

 • Číslo akreditace: 2013/0362-PP
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 20 vyučovacích hodin
 • Místo konání: SŠSZS Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno
 • Obsahová náplň: Získání základních znalostí a praktických dovedností v oblasti sociální aktivizace klientů, základní praktické dovednosti v arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii a biblioterapii s důrazem na základní principy terapeutického procesu za využití uměleckých prostředků. Dále práce frekventantů s jednotlivými expresivními terapiemi v konkrétních projektech. Kurz je zakončen výstupy z prezentovaných projektů, hodnocením samotných účastníků a zpětnou vazbou lektora.
 • Lektorka:
  • Mgr. Pavlína Březinová
 • Cena: 850 Kč, pro frekventanty našich kurzů a bývalé absolventy sleva 10 %
 • Termín: pátek 25. 11.2016 - neděle 29.11.2016

Přihláška na kurz


Nástroje pro stránku