**Harmonogram ústní a praktické zkoušky třídy 4.A - MZ jaro 2018**

**Harmonogram ústní a praktické zkoušky třídy 5.D - MZ jaro 2018**

Maturitní okruhy k profilovým zkouškám

Školní seznam knih k maturitní zkoušce z CJL

Popis maturitní zkoušky

Nová maturitní zkouška se skládá ze 2 částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část

 • povinné zkoušky
  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk nebo matematika
 • max. 2 nepovinné zkoušky
  • cizí jazyk
  • matematika

Český jazyk a literatura

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

 • didaktický test
 • písemná práce
 • ústní zkouška

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je založena na maturitním seznamu četby školy, tzn. každý žák si volí svoje vlastní maturitní témata.

Cizí jazyk

 • anglický jazyk nebo
 • německý jazyk

Maturitní zkouška z cizího jazyka má charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn. že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

 • didaktický test, který obsahuje dva subtesty:
  • poslech
  • čtení a jazyková kompetence
 • písemná práce
 • ústní zkouška

Matematika

Maturitní zkouška z matematiky má podobu:

 • didaktického testu

Úrovně obtížnosti

Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se skládají v základní obtížnosti.

Profilová část

Profilová část se skládá ze 3 povinných zkoušek z předmětů:

 • základy pečovatelství
 • psychologie
 • praxe

s možností konat nepovinné zkoušky z předmětů:

 • somatologie
 • pedagogika
 • sociální péče

Profilové zkoušky se budou konat formou:

 • praktické zkoušky
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

Portál Nová maturita

Pro lepší orientaci v tématu nové maturitní zkoušky byl v říjnu 2008 spuštěn samostatný maturitní portál s názvem Nová maturita - oficiálně. Veškeré informace o nové maturitní zkoušce tak nyní naleznete na jediném místě.

Pouze tento portál obsahuje oficiální a aktuální informace, které jsou navíc logicky strukturované a uživatelsky přehledně zpracované.

Změna modelu maturity, zkoušky a předměty, ilustrační testy a zadání, organizace a logistika, maturita v otázkách, maturitní generálka, katalogy požadavků ke zkoušce - to vše a mnohem více je soustředěno na jediné internetové adrese – www.novamaturita.cz.


Nástroje pro stránku