Novinky

Oznámení o zrušení školy k 31. 8. 2018

Oznamujeme, že 31. 8. 2018 ukončuje svoji činnost Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Toto závažné rozhodnutí o ukončení činnosti střední školy musela učinit správní rada školy z důvodu dlouhodobých špatných hospodářských výsledků školy a negativního výsledku hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu Českou školní inspekcí, které mělo za následek snížení dotační částky rozpočtu školy o 30 %.

Celá tato situace byla zapříčiněna špatným manažerským přístupem bývalé ředitelky školy. Nástupnickou školou pro studenty denního a dálkového studia Sociální činnosti je Střední odborná škola Morava, o.p.s. www.sos-morava.cz.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení - čtvrtek 7. 6. 2018

Blahopřejeme všem našim úspěšným absolventům a zveme je (i rodinné příslušníky) na slavnostní předání Maturitního vysvědčení, které se bude konat ve čtvrtek 7. 6. 2018 od 15:00 hodin v učebně 103 (zadní budova, 1. patro).

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Konzultace pro 4.A a 5.D z Anglického jazyka

Termíny konzultací k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka pro 4.A a 5.D:

po. 14.5. 15:00 - 18:00 út. 15.5. 16:00 - 18:00 st. 16.5. 14:00 - 18:00 čt. 17.5. 14:00 - 18:00

po. 21.5. 14:00 - 18:00 út. 22.5. 16:00 - 18:00 st. 23.5. 14:00 - 18:00 čt. 24.5 13:00 - 16:00

V případě zájmu se prosím nahlašte mailem na vybraný termín paní učitelce Vaculíkové. S sebou si přineste přípravy ke 3. částem zkoušky, a také si znovu projděte strukturu zkoušky.

Společná návštěva s prohlídkou školy SOŠ Morava, o.p.s.

Oznamuji, že se ve středu 9. 5. 2018 v 16 hodin uskuteční společná návštěva spojená s prohlídkou SOŠ Morava, o.p.s., Řehořova 5, 618 00 Brno. Sraz účastníků - zájemců z řad žáků, rodičů i učitelů je v 16 hodin před budovou SOŠ Morava, o.p.s. Dopravní spojení - MHD, Tesco, Úzká, autobusy číslo 47, 49, zastávka Psychiatrická léčebna.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení 2018/2019

1. kolo

1. kola přijímacího řízení 2018/2019 - přijetí do vyššího než 1. ročníku a přijetí do 1. ročníku učebního oboru Ošetřovatel

Sděluji, že přijímací řízení - přijetí do vyššího než 1. ročniku a přijetí do 1. ročníku večerního studia učebního oboru Ošetřovatel se zastavuje. Ing. Lenka Hrubá

Hovorové hodiny

Oznamuji rodičům našich žáků, že se v pondělí 9. 4. 2018 od 17 do 18 hodin v jednotlivých třídách a ve sborovně konají Hovorové hodiny. Přijďte, rádi se s vámi uvidíme.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o jarních prázdninách

V období jarních prázdnin tj. pondělí 5. 2. 2018 - pátek 9. 2. 2018 je kancelář školy (přední budova, 1. patro) otevřena pro veřejnost v době od 8 do 16 hodin. Zájemci o studium ve školním roce 2018/2019 mohou využít jarní prázdniny k osobnímu předání přihlášky. Po jarních prázdninách přijímáme osobně doručené přihlášky ke studiu v našich úředních hodinách. 1. kolo přijímacího řízení končí 1. 3. 2018.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Výsledky volby Školské rady SŠSZS Vesna, o.p.s. na funkční období 15. 1. 2018 - 14. 1. 2021

Oznamuji, že jsem dne 13. 1. 2018 uzavřela volby Školské rady SŠSZS Vesna, o.p.s. na funkční období 15. 1. 2018 - 14. 1. 2021 a dne 15. 1. 2018 jsem do funkce členů Školské rady SŠSZS Vesna, o.p.s. jmenovala paní Andreu Borovcovou Svobodovou za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky a Mgr. Dagmar Kyzlinkovou za pedagogické pracovníky školy. Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová, ředitelka Vesny, o.p.s. za zakladatele pověřila výkonem funkce Školské rady SŠSZS Vesna, o.p.s. Mgr. Sylvu Brillante.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Nepovinný předmět Znakový jazyk

Oznamuji, že ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 otevíráme pro zájemce z řad našich žáků nepovinný předmět Znakový jazyk. Vyučován bude vždy v úterý, počínaje úterý 13. 2. 2018 8. vyučovací hodinu, tj. od 14:25 do 15:10 hodin v knihovně. V případě vyššího počtu zájemců v učebně 103. Vyučující je Bc. Štěpánka Šebková. Zájemce o tento nepovinný předmět prosím, aby se nahlásili, pokud možno co nejdříve, svým TU. Účast v nepovinném předmětu je zpoplatněna částkou 200 Kč/pololetí/žák (učební texty, lektorné, …) splatnou v průběhu 02/2018.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Stavební práce v přízemí přední budovy

Oznamuji, že dnes tj. v pondělí 15. 1. 2018 byly zahájeny stavební úpravy ve sklepních prostorách (rekonstrukce keramické dílny) přední budovy. Práce budou trvat přibližně dva týdny. Při pohybu v přízemí přední budovy dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

8. 1. 2018 Hovorové hodiny

Zveme rodiče našich žáků na Hovorové hodiny, které se konají v kmenových třídách a ve sborovně naší školy v pondělí 8. 1. 2018 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 10. 1. 2018 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení o Ředitelském volnu

Ve středu 20.12.2017, ve čtvrtek 21. 12. 2017 a v pátek 22. 12.2017 vyhlašuji Ředitelské volno. Škola včetně kanceláře bude v tyto dny pro veřejnost uzavřena. Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

PF2018

400

19. 12. 2017 Vánoční besídka

V úterý 19. 12. 2017 se uskuteční již tradiční vánoční besídka.

Besídka bude zahájena v 9h v sále; postupně se s připravenými programy představí žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a i učitelský kolektiv. Dobrou náladu s sebou!

Po skončení akce žáci odcházejí domů.

Lenka Hrubá

18. 12. 2017 Filmová noc

V pondělí 18.12.2017 organizuje naše škola velmi úspěšnou Filmovou noc.

Ve škole se sejdeme v 19h, přespávající ve škole si s sebou nezapomenou vzít spacáky a něco dobrého na zub.

Organizační zajištění celé akce mají na starosti paní učitelky Krejčí a Vaculíková.

Lenka Hrubá

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 13.12.2017 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka k návštěvě našeho stánku na XXIII. Veletrhu SŠ a dalšího vzdělávání Brno 2017

V pátek 24. 11. 2017 a v sobotu 25. 11. 2017 se naše škola již tradičně účastní Veletrhu SŠ a dalšího vzdělávání na brněnském výstavišti. Po oba dny akce začíná v 9 hodin. Ukončení v pátek bude v 18 hodin, v sobotu v 17 hodin. Zájemci o studium v denní, večerní i dálkové formě studia, přijďte, těšíme se na vás.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Třídní schůzky

Oznamuji rodičům našich žáků, že se v pondělí 13. 11. 2017 od 17 do 18 hodin v jednotlivých třídách konají Třídní schůzky. Přijďte, rádi se s vámi uvidíme.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o podzimních prázdninách

Ve čtvrtek 26. 10. 2017 a v pátek 27. 10. 2017 bude kancelář školy uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 zahájíme v pondělí 4. 9. 2017 v 8:30 hodin; 1.A a 4.A v sále (zadní budova, přízemí), ostatní třídy denního studia ve svých třídách. Vyučování bude ukončeno v 9:30 hodin.

Zahájení školního roku 2017/2018 večerní formy studia bude v úterý 5. 9. 2017 v 15 hodin v odborné učebně. Po zahájení bude probíhat výuka ODV - 2 vyučovací hodiny.

Zahájení školního roku 2017/2018 dálkové formy studia bude v sobotu 9. 9. 2017 v 8 hodin. Výuka probíhá dle harmonogramu konzultací. V době od 7:30 - 13:30 bude v kanceláři školy přítomna studijní referentka paní Irena Filová.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Intenzivní víkendový jazykový kurz anglického/německého jazyka

Tradiční intenzivní jazykový kurz anglického/německého jazyka určený zejména našim žákům v dálkové formě studia se uskuteční v sobotu 2. 9. 2017 od 8 do 15:15 hodin (8 vyučovacích hodin) a v neděli 3. 9. 2017 od 8 do 15:15 hodin (8 vyučovacích hodin). Kurz je zaměřen na zopakování gramatiky a na intenzivní konverzaci. Kurz anglického jazyka povede Mgr. Jana Vaculíková, kurz německého jazyka povede Mgr. Eliška Krejčí. Cena: 500 Kč

Na kurz je třeba se přihlásit v kanceláři školy nejpozději 1. 9. 2017, do téhož data je třeba provést i platbu za něj.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení - blíží se zahájení dalšího běhu akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách - zahájení pátek 22. 9. 2017

Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách (se zaměřením na seniory a handicapované nebo se zaměřením na děti a handicapované) zahajujeme v pátek 22. 9. 2017 v 15 hodin - budova školy Údolní 10, zadní budova, 1.patro, učebna 103. Cena za kurz činí 7 000 Kč, platbu je možné rozložit na tři splátky. Úspěšným absolventům kurzu poskytujeme v případě zájmu zdarma překlad osvědčení v němčině.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o hlavních prázdninách

Kancelář školy bude v období: pondělí 3. 7. 2017 - čtvrtek 24. 8. 2017 otevřena pro veřejnost vždy od 8 do 14 hodin;

pátek 25. 8. 2017 - pátek 1. 9. 2017 od 7 do 15 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení o změně ve stavu zaměstnanců

Oznamuji, že k 30. 6. 2017 odchází naše studijní referentka, sekretářka a ekonomka paní Eva Oborná do zaslouženého starobního důchodu. Její nástupkyní je paní Irena Filová.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení o uzavření kanceláře školy v pondělí 19. 6. 2017 a v úterý 20. 6. 2017

Oznamuji, že v pondělí 19. 6. 2017 a v úterý 20. 6. 2017 bude kancelář školy pro veřejnost uzavřena z důvodu malování.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Zahradní slavnost 2017 - čtvrtek 8. 6. 2017 od 15:30 hodin

Zveme všechny naše absolventy a příznivce na tradiční Zahradní slavnost 2017. Po skončení akce následuje neformální posezení s kapelou Lodníci.

pozvanka

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Slavnostní předání maturitních vysvědčení - pondělí 5. 6. 2017

Blahopřejeme všem našim úspěšným absolventům a zveme je (i rodinné příslušníky) na slavnostní předání Maturitního vysvědčení, které se bude konat v pondělí 5. 6. 2017 od 15:30 hodin v sále (přízemí zadní budovy).

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Informativní schůzka s nově přijatými žáky

V pondělí 5. 6. 2017 od 16:30 hodin se v učebně 103 (zadní budova, 1. patro) koná informativní schůzka s nově přijatými žáky a jejich rodiči. Na schůzce budou představeni učitelé školy, zodpovězeny dotazy a podepsány Smlouvy o studiu (občanský průkaz s sebou). Těšíme se na vás.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme průběžně do naplnění kapacity. Podmínky 2. kola přijímacího řízení jsou stejné jako pro 1. kolo přijímacího řízení, jsou zveřejněné na našich webových stránkách.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení na naši školu Všem přijatým upřímně blahopřeji. Těšíme se na vás.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Informace k výsledkům Přijímacího řízení 2017/2018

V pátek 28. 4. 2017 do 12 hodin budou Cermatem zpřístupněny výsledky žáků, kteří se zúčastnili Přijímacího řízení 2017/2018 na naší škole. Před vydáním Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se může účastník řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Tato možnost se uskuteční na naší škole v pátek 28. 4. 2017 od 12 do 17 hodin v ředitelně školy, přední budova, 1. patro.

Rozhodnutí o přijetí žáka pro školní rok 2017/2018 budou zaslána dne 2. 5. 2017.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Projektové dny zaměřené na intenzivní přípravu ke státní části MZ jaro 2017

V úterý 25. dubna 2017 a ve středu 26. dubna 2017 organizujeme pro maturanty 4.A a zájemce z 5.D (případně naše bývalé absolventy) intenzivní maturitní přípravu.

Harmonogram:

25. 4. 2017 8 - 10:35 Český jazyk a literatura, příprava zaměřená na ústní zkoušku; učebna 102 (v případě většího zájmu v učebně 103), garant paní učitelka Talpová; 25. 4. 2017 10:45 - 13:30 Anglický jazyk, příprava zaměřená na didaktický test, učebna 102, garant paní učitelka Vaculíková; 25. 4. 2017 10:45 - 13:30 Německý jazyk, příprava zaměřená na didaktický test, učebna 204, garant paní učitelka Kyzlinková; 25. 4. 2017 10:45 - 13:30 Matematika, příprava zaměřená na didaktický test, učebna 103, garant paní učitelka Čechová.

26. 4. 2017 8 - 10:35 Anglický jazyk, příprava zaměřená na ústní zkoušku a písemnou práci, učebna 102, garant paní učitelka Vaculíková; 26. 4. 2017 8 - 10:35 Matematika, příprava zaměřená na didaktický test, učebna 103, garant paní učitelka Čechová; 26. 4. 2017 10:45 - 13:30 Český jazyk a literatura, příprava zaměřená na didaktický test, učebna 102, garant paní učitelka Talpová.

Připomínám, že vlastní povolené pomůcky k MZ 2017 je třeba přinést do školy nejpozději v pátek 28. 4. 2017, garant paní učitelka Květinská.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Uzavření kanceláře školy ve čtvrtek 13. 4. 2017

Oznamuji, že ve čtvrek 13. dubna 2017 (velikonoční prázdniny) bude kancelář školy uzavřena.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení o Ředitelském volnu

V úterý 11. 4. 2017 vyhlašuji pro žáky denní a večerní formy studia Ředitelské volno.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

10. 4. 2017 Hovorové hodiny

Zveme rodiče našich žáků na Hovorové hodiny, které se konají v kmenových třídách a ve sborovně naší školy v pondělí 10. 4. 2017 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o jarních prázdninách

V týdnu 13. 3. 2017 - 17. 3. 2017 (jarní prázdniny) dochází ke změně provozní doby v kanceláři školy. Kancelář školy bude pro veřejnost otevřena od 8 do 14 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení - blíží se zahájení dalšího běhu akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách - zahájení pátek 10. 2. 2017

Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na seniory a handicapované nebo se zaměřením na děti a handicapované zahajujeme v pátek 10. 2. 2017 v 15 hodin - budova školy Údolní 10, zadní budova, 1.patro, učebna 103. Cena za kurz činí 7 000 Kč, platbu je možné rozložit na tři splátky. Úspěšným absolventům kurzu poskytujeme v případě zájmu zdarma překlad osvědční v němčině. Zejména na kurz zaměřený na děti jsou ještě volná místa.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

9. 1. 2017 Hovorové hodiny

Zveme rodiče našich žáků na Hovorové hodiny, které se tradičně konají ve sborovně naší školy v pondělí 9. 1.2017 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 4. 1. 2017 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení o Ředitelském volnu

Ve středu 21. 12. 2016 a ve čtvrtek 22. 12. 2016 vyhlašuji Ředitelské volno.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

PF 2016

20. 12. 2016 Vánoční besídka

V úterý 20. 12. 2016 se uskuteční již tradiční vánoční besídka.

Besídka bude zahájena v 9h v sále; postupně se s připravenými programy představí žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a i učitelský kolektiv. Dobrou náladu s sebou!

Po skončení akce žáci odcházejí domů.

Lenka Hrubá

19. 12. 2016 Filmová noc

V pondělí 19.12.2016 organizuje naše škola velmi úspěšnou Filmovou noc.

Ve škole se sejdeme v 19h, přespávající ve škole si s sebou nezapomenou vzít spacáky a něco dobrého na zub.

Organizační zajištění celé akce mají na starosti paní učitelky Krejčí a Hejmalová.

Lenka Hrubá

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 14. 12. 2016 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Přihlášky k MZ jaro 2017

Připomínám, že přihlášky k MZ jaro 2017 je nutno podat nejpozději 1. prosince 2016. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy. Ukončení přihlašování v systému Cermat bude provedeno ve čtvrtek 15. 12. 2016. Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka k návštěvě našeho stánku na XXII. Veletrhu SŠ a dalšího vzdělávání Brno 2016

V pátek 25. 11. 2016 a v sobotu 26. 11. 2016 se naše škola již tradičně účastní Veletrhu SŠ a dalšího vzdělávání na brněnském výstavišti. Po oba dny akce začíná v 9 hodin. Ukončení v pátek bude v 18 hodin, v sobotu v 17 hodin. Zájemci o studium v denní, večerní i dálkové formě studia, přijďte, těšíme se na vás.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Třídní schůzky

Oznamuji rodičům našich žáků, že se v pondělí 14. 11. 2016 od 17 do 18 hodin v jednotlivých třídách konají Třídní schůzky. Přijďte, rádi se s vámi uvidíme.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Další běh kurzu Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením

Upozorňuji, že v pátek 25. 11. 2016 od 15 do 20 hodin, v sobotu 26. 11. 2016 od 8 do 15:15 hodin a v neděli 27. 11. 2016 od 9 do 14 hodin proběhne další běh akreditovaného kurzu ze sekce Dalšího vzdělávání sociálních pracovníků pod názvem Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením. Lektorkou je Mgr. Pavlína Březinová. Cena: 850 Kč, pro frekventanty našich kurzů a bývalé absolventy sleva 10 %.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Tematický zájezd Vídeň 2016

V úteý 8. 11. 2016 organizujeme pro naše žáky a zaměstnance (v případě nenaplněné kapacity i jejich rodinné příslušníky) tematický výlet do Vídně. Garantem akce je Mgr. Eliška Krejčí. leták Vídeň]

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o podzimních prázdninách

Ve středu 26. 10. 2016 a ve čtvrtek 27. 10. 2016 bude kancelář školy uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Školní akce 1.A, 2.A a 3.A Olomouc 2016

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se tři naše třídy vydaly na komentovanou prohlídku historického jádra města Olomouce a zejména na výstavu Andy Warhol. Garantem akce byla Mgr. Jana Vaculíková. Bližší informace k výstavě naleznete zde: zpráva z Olomouckého deníku

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Přednáška Poruchy příjmu potravy

Ve středu 14. 9. 2016 jsme pro naše žáky, učitele a zájemce z řad veřejnosti zorganizovali přednášku na aktuální téma „Poruchy příjmu potravy“. Velmi zajímavou a přínosnou přednášku si pro nás připravila osoba nadmíru povolaná, a to paní Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., které tímto velmi děkuji. foto z přednášky Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2016/2017

Školní rok 2016/2017 zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 8:30 hodin; 1.A ve třídě 104 (zadní budova, 1.patro), ostatní třídy denního studia ve svých třídách. Vyučování bude ukončeno v 9:30 hodin.

Zahájení školního roku 2016/2017 večerní formy studia bude ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 15 hodin v odborné učebně. Po zahájení bude probíhat výuka ODV - 2 vyučovací hodiny.

Zahájení školního roku 2016/2017 dálkové formy studia bude v sobotu 10. 9. 2016 v 8 hodin. Výuka probíhá dle harmonogramu konzultací. V době od 8:30 - 12:30 bude v kanceláři školy přítomna studijní referentka paní Eva Oborná.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Intenzivní víkendový jazykový kurz anglického/německého jazyka

Tradiční intenzivní jazykový kurz anglického/německého jazyka určený zejména našim žákům v dálkové formě studia se uskuteční v sobotu 3. 9. 2016 od 8 do 15:15 hodin (8 vyučovacích hodin) a v neděli 4. 9. 2016 od 8 do 15:15 hodin (8 vyučovacích hodin). Kurz je zaměřen na zopakování gramatiky a na intenzivní konverzaci. Kurz anglického jazyka povede Mgr. Jana Vaculíková, kurz německého jazyka povede Mgr. Eliška Krejčí. Cena: 500 Kč Na kurz je třeba se přihlásit v kanceláři školy nejpozději 31. 8. 2016, do téhož data je třeba provést i platbu za něj.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz školy o Hlavních prázdninách 2015/2016

Provoz kanceláře školy pro veřejnost:

1. 7. 2016 8:00 - 15:00 hodin;

4. 7. 2016 škola uzavřena; 7. 7. 2016 8:00 - 13:00 hodin; 8. 7. 2016 škola uzavřena; 11. 7. 2016 - 15. 7. 2016 8:00 - 13:00 hodin; 18. 7. 2016, 19. 7. 2016 škola uzavřena; 20. 7. 2016 8:00 - 13:00 hodin sborovna, zadní budova; 21 .7. 2016 - 26. 7. 2016 škola uzavřena; 27. 7. 2016 8:00 - 13:00 hodin sborovna, zadní budova; 28 .7. 2016 - 29. 7. 2016 škola uzavřena; 1. 8. 2016 - 24. 8. 2016 8:00 - 13:00 hodin;

od 25. 8. 2016 začíná běžný provoz, kancelář školy bude v provozu v době od 8:00 do nejméně 15 hodin

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Výsledky 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do denní formy studia musí podle § 70 odstavce 20 a v souladu s § 70a, odstavce 7 školského zákona potvrdit nástup ke studiu odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy nejpozději do 10ti pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny Výsledky přijímacího řízení - seznam přijatých uchazečů, výsledky 2. kola přijímacího řízení 2016/2017 tzn. do 11. 6. 2016.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Zahradní slavnost 2016 - čtvrtek 16. 6. 2016 od 15:30 hodin

Zveme všechny naše absolventy a příznivce na tradiční Zahradní slavnost 2016. Po skončení akce následuje neformální posezení s kapelou Lodníci. leták Zahradní slavnost 2016

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Informativní schůzka s nově přijatými žáky

Ve středu 8. 6. 2016 od 16:30 hodin se v učebně 103 (zadní budova, 1. patro) koná informativní schůzka s nově přijatými žáky, popřípadě jejich rodiči. Na schůzce budou přítomni učitelé školy, zodpovězeny dotazy a podepsány Smlouvy o studiu (občanský průkaz s sebou).

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme průběžně do naplnění kapacity. Podmínky 2. kola přijímacího řízení jsou stejné jako pro 1. kolo přijímacího řízení, jsou zveřejněné na našich webových stránkách.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do denní formy studia musí podle § 70 odstavce 20 a v souladu s § 70a, odstavce 7 školského zákona potvrdit nástup ke studiu odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy nejpozději do 10ti pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny Výsledky přijímacího řízení - seznam přijatých uchazečů, Výsledky přijímacího řízení 1.kolo 2016/2017 tzn. do 6.5.2016.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

11.4.2016 Hovorové hodiny

Zveme rodiče našich žáků na Hovorové hodiny, které se konají ve sborovně naší školy v pondělí 11.4.2016 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Další běh kurzu Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením

Oznamuji, že v pátek 27.5.2016 od 15 do 20 hodin, v sobotu 28.5.2016 od 8 do 15:00 hodin a v neděli 29.5.2016 od 8 do 15:00 hodin proběhne další běh akreditovaného kurzu ze sekce Dalšího vzdělávání sociálních pracovníků pod názvem Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením. Lektorkou je Mgr. Pavlína Březinová. Cena: 850 Kč, pro frekventanty našich kurzů a bývalé absolventy sleva 10 %.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o velikonočních prázdninách

Ve čtvrtek 24.3.2016 bude kancelář školy uzavřena. Přejeme krásné prožití velikonočních svátků.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o jarních prázdninách

V týdnu 29.2. až 4.3.2016 (jarní prázdniny) bude kancelář školy v provozu od 8 do 14 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení - blíží se zahájení dalšího běhu akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách - pátek 12.2.2016

Kvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách se zaměřením na seniory a handicapované a Pracovník v sociálních službách se zaměřením na děti a handicapované zahajujeme v pátek 12.2.2016 v 15 hodin - budova školy Údolní 10, zadní budova, 1.patro, učebna 103. Cena za kurz činí 7 000 Kč, platbu je možné rozložit. Zejména na kurz zaměřený na děti jsou ještě volná místa.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 20.1.2016 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

11.1.2016 Hovorové hodiny

Zveme rodiče našich žáků na Hovorové hodiny, které se konají ve sborovně naší školy v pondělí 11.1.2016 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

PF 2016

Oznámení o Ředitelském volnu

V pondělí 21.12.2015 a úterý 22.12.2015 vyhlašuji Ředitelské volno. Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

17.12.2015 Vánoční besídka

Ve čtvrtek 17.12.2015 se uskuteční již tradiční vánoční besídka.

Besídka bude zahájena v 9h v sále; postupně se s připravenými programy představí žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a i učitelský kolektiv. Dobrou náladu s sebou!

Po skončení akce žáci odcházejí domů.

Lenka Hrubá

16.12.2015 Filmová noc

Ve středu 16.12.2015 organizuje naše škola pro svoje žáky velmi úspěšnou Filmovou noc.

Ve škole se sejdeme v 19h, přespávající ve škole si s sebou nezapomenou vzít spacáky a něco dobrého na zub.

Organizační zajištění celé akce mají na starosti paní učitelky Hejmalová, Doleželová a Hrubá.

Lenka Hrubá

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 9.12.2015 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka k návštěvě našeho stánku na XXI. Veletrhu SŠ a dalšího vzdělávání Brno 2015

V pátek 20.11.2015 a v sobotu 21.11.2015 se naše škola již tradičně účastní Veletrhu SŠ a dalšího vzdělávání na brněnském výstavišti. Po oba dny akce začíná v 9 hodin. Ukončení v pátek bude v 18 hodin, v sobotu v 17 hodin. Zájemci o studium v denní, večerní i dálkové formě studia, přijďte, těšíme se na vás.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka k účasti na osvětové akci

Ve středu 18.11.2015 v době od 14 do 16:30 hodin srdečně zveme všechny zájemce na osvětovou akci, kterou pořádá naše škola spolu s Územním svazem diabetiků Brno a dalšími partnery při příležitosti Dne boje proti diabetu. Akce se uskuteční v učebnách 102 a 103 v 1. patře zadní budovy školy, Údolní 10, Brno. V rámci akce proběhnou zajímavé krátké přednášky odborníků na témata spojených s diabetem, budou probíhat měření krevního tlaku, cukru v krvi a některých antropologických ukazatelů. Každý účastník obdrží drobné dárky od sponzorů akce. plakát k akci

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Třídní schůzky

Oznamuji rodičům našich žáků, že se v pondělí 16.11.2015 od 17 do 18 hodin v jednotlivých třídách konají Třídní schůzky. Přijďte, rádi se s vámi uvidíme.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o podzimních prázdninách

Ve čtvrtek 29.10.2015 bude kancelář školy uzavřena.

V pátek 30.10.2015 bude kancelář školy pro veřejnost v provozu od 8 do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

12.10.2015 - 16.10.2015 Mezinárodní projekt Edison

V týdnu 12.10.2015 - 16.10.2015 již podruhé na naší škole proběhl multikulturní projektový týden, kdy za námi přijelo sedm vysokoškolských studentů z celého světa. Našim žákům, učitelům i zájemcům z řad veřejnosti představili sebe, svoji zemi, kulturu a zvyky. Jednacím jazykem byla angličtina.

Projektového týdne se zúčastnili i pracovníci ČT, natočené reportáže naleznete:

Seznam maturitní četby - platný pro školní rok 2015/2016

MZ jaro 2016 - seznam maturitní četby CJL

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2015/2016

Školní rok 2015/2016 zahájíme v úterý 1.9.2015 v 8:30 hodin; 1.A a 4.A v sále, ostatní třídy denního studia ve svých třídách.

Zahájení školního roku 2015/2016 večerní formy studia bude v úterý 1.9.2015 v 15 hodin v odborné učebně. Po zahájení bude probíhat výuka.

Zahájení školního roku 2015/20156 dálkové formy studia bude v sobotu 12.9.2015 v 8 hodin. Výuka probíhá dle harmonogramu konzultací. V době od 8:30 - 12:30 bude v kanceláři školy přítomna studijní referentka paní Eva Oborná.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Intenzivní jazykový kurz pro naše žáky

Intenzivní jazykový kurz anglického/německého jazyka se uskuteční v sobotu 5.9. a v neděli 6.9.2015. Doporučujeme jej zejména našim dálkařům. přihláška na kurz

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz školy o Hlavních prázdninách 2014/2015

Provoz kanceláře školy pro veřejnost:

1.7.2015 8:00 - 16:00 hodin;

2.7. - 10.7.2014 8:00 - 13:00 hodin;

15.7.2015 8:00 - 13:00 hodin sborovna, zadní budova;

22.7.2015 8:00 - 13:00 hodin sborovna, zadní budova;

27.7. - 24.8.2015 8:00 - 13:00 hodin;

od 25.8.2015 začíná běžný provoz, kancelář školy bude v provozu v době od 8:00 do nejméně 15 hodin

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Předání maturitních vysvědčení proběhne v pondělí 15.6.2015 ve 14 hodin v divadelním sále školy. Spolu s úspěšnými maturanty zveme i ty zatím „méně úspěšné“ k projednání dalšího postupu. Lenka Hrubá

Zahradní slavnost, čtvrtek 4.6.2015 od 15:30 hodin

Absolventky, absolventi, učitelé, příznivci školy, využijte této příležitosti a přijďte se za námi podívat. Rádi vás uvidíme. Lenka Hrubá

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení 2015/2016

Od 24.4.2015 vyhlašuji 2.kolo přijímacího řízení:

  • obor 75-41-M/01 Sociální činnost v denní formě studia - 6 míst;
  • obor 75-41-M/01 Sociální činnost v dálkové formě studia - 8 míst;
  • obor 53-41-H/01 Ošetřovatel ve večerní formě - 8 míst.

Termín pro podání přihlášky je do 5.6.2015. Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1.kolem.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Třídní schůzky

Oznamuji rodičům našich žáků, že se v pondělí 13.4.2015 od 17 do 18 hodin v jednotlivých třídách konají Třídní schůzky. Přijďte, rádi se s vámi uvidíme.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Upozornění na kurz dalšího vzdělávání sociálních pracovníků

V pátek 20.3.2015 od 15 do 20 hodin, v sobotu 21.3.2015 od 8 do 15 hodin a v neděli 22.3.2015 od 8 do 15 hodin se v naší škole uskuteční akreditovaný vzdělávací kurz Péče a psychologický přístup ke klientům s geriatrickými syndromy. Obsahová náplň: Vyhodnocení priorit potřeb klienta s geriatrickým syndromem, základní principy pečovatelské péče u nejčastějších geriatrických chorob, nácvik komunikace s jednotlivými typy geriatrických klientů. Kurz je zakončen skupinovým zpracováním pečovatelských postupů u klienta s geriatrickým syndromem dle prezentovaných kazuistik. Lektorkami jsou paní učitelky Květinská a Škrabalová. Cena kurzu je 700 Kč.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o jarních prázdninách

V týdnu 23.2. až 27.2.2015 (jarní prázdniny) bude kancelář školy v provozu od 8 do 14 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Ředitelské volno

Z důvodu výměny oken v budově školy vyhlašuji ve dnech: pondělí 2.2.2015, úterý 3.2.2015, středa 4.2.2015 Ředitelské volno.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Upozornění na kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Oznamuji, že v sobotu 14.2.2015 v 8 hodin plánujeme zahájit akreditovaný rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin. Kurz je ukončen zkouškou před autorizovaným zástupcem MUDr. Petrem Štouračem. Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností. Cena: 5 000Kč (pro naše absolventy studia i kurzů sleva 15 %). Podrobnější informace naleznete na těchto www v sekci Kurzy - Masérský kurz.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 14.1.2015 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

12.1.2015 Hovorové hodiny

Zveme všechny rodiče na Hovorové hodiny, které se konají ve sborovně naší školy v pondělí 12.1.2015 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

PF 2015

18.12.2014 Vánoční besídka

Ve čtvrtek 18.12.2014 se uskuteční již tradiční vánoční besídka.

Besídka bude zahájena v 9h v sále; postupně se s připravenými programy představí žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a i učitelský kolektiv. Dobrou náladu s sebou!

Po skončení akce žáci odcházejí domů.

Lenka Hrubá

17.12.2014 Filmová noc

Ve středu 17.12.2014 organizuje naše škola velmi úspěšnou Filmovou noc.

Ve škole se sejdeme v 19h, přespávající ve škole si s sebou nezapomenou vzít spacáky a něco dobrého na zub.

Organizační zajištění celé akce mají na starosti paní učitelky Čechová a Hejmalová.

Lenka Hrubá

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 10.12.2014 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oprava fasády zadní budovy

Oznamuji, že dnešním dnem byla zahájena oprava fasády zadní budovy školy. Celá oprava bude řešena ve dvou krocích. První krok spočívá ve výstavbě lešení a opravě fasády postranní části zadní budovy - plánované ukončení 1. etapy je v 01/2015 (v závislosti na počasí). Druhá etapa bude spočívat ve výstavbě lešení a opravě fasády obou čelních stran zadní budovy - plánované ukončení 2. etapy je v 02/2015 (v závislosti na počasí). Stavební firma, kterou vybral Magistrát města Brna, musí dodržovat veškeré bezpečností předpisy a nařízení. Při průchodu do zadní budovy dbejte prosím zvýšené opatrnosti. V případě zjištění jakýchkoli závad, kontaktujte prosím ředitelství školy. Děkuji za pochopení.

Ing. Lenka Hrubá

Třídní schůzky

Oznamuji rodičům našich žáků, že se v pondělí 24.11.2013 od 17 do 18 hodin v jednotlivých třídách konají Třídní schůzky. Přijďte, rádi se s vámi uvidíme.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka k účasti na osvětové akci

V úterý 18.11.2014 v době od 15 do 18 hodin srdečně zveme všechny zájemce na osvětovou akci, kterou pořádá naše škola spolu s Územním svazem diabetiků Brno a dalšími partnery při příležitosti Dne boje proti diabetu. Akce se uskuteční v učebnách 102, 103 a 104 v 1. patře zadní budovy školy, Údolní 10, Brno. V rámci akce proběhnou zajímavé krátké přednášky odborníků na témata spojených s diabetem, budou probíhat měření krevního tlaku, cukru v krvi a některých antropologických ukazatelů. Každý účastník obdrží drobné dárky od sponzorů akce. informační leták

informační leták ve formátu pdf

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o podzimních prázdninách

V pondělí 27.10.2043 bude kancelář školy uzavřena.

Ve středu 29.10.2014 bude kancelář školy otevřena od 8 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Další běh kurzu Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením

Upozorňuji, že v pátek 21.11.2014 od 15 do 20 hodin, v sobotu 22.11.2014 od 8 do 15:15 hodin a v neděli 23.11.2014 od 8 do 15:15 hodin proběhne další běh kurzu ze sekce Dalšího vzdělávání sociálních pracovníků pod názvem Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením. Lektorkou je Mgr. Pavlína Březinová. Cena: 800Kč, pro frekventanty našich kurzů a bývalé absolventy sleva 10 %. Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Školní akce - středa 15.10.2014 exkurze Osvětim

Ve středu 15.10.2014 se naši žáci a učitelé vydají do Osvětimi. Pojištění všem žákům i učitelům hradí škola. Garantem akce je paní učitelka Květinská. pokyny k akci

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Plánovaná výměna oken na Vesně byla zahájena

Oznamuji, že dnešním dnem byla zahájena výměna oken přední budovy. Po dobu trvání opravy (do konce října 2014) bude z ulice Údolní postaveno lešení. Vlastní práce na výměně oken budou zahájeny až kolem 20.října 2014. Do té doby by se (kromě postaveného lešení) nemělo dít vůbec nic. Při příchodu do budovy prosím dbejte zvýšené opatrnosti.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2014/2015

Školní rok 2014/2015 zahájíme v pondělí 1.9.2014 v 8:30 hodin; 1.A a 4.A v sále, ostatní třídy denního studia ve svých třídách.

Zahájení školního roku 2014/2015 večerní formy studia bude v úterý 2.9.2014 v 15 hodin v odborné učebně. Po zahájení bude probíhat výuka.

Zahájení školního roku 2014/2015 dálkové formy studia bude v sobotu 6.9.2014 v 8 hodin. Výuka probíhá dle harmonogramu konzultací. V době od 8:30 - 12:30 bude v kanceláři školy přítomna studijní referentka paní Eva Oborná.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Prázdninový intenzivní kurz anglického/německého jazyka

Zejména studentům dálkového studia připomínám konání intenzivního jazykového kurzu anglického/německého jazyka. Kurz se uskuteční v sobotu a neděli 30.8.-31.8.2014 vždy od 8 do 15:15 hodin. Vyučujícími budou paní učitelka Vaculíková (ANJ) a paní učitelka Kyzlinková (NEJ). Cena kurzu činí 500Kč. Ti, kteří se ještě nepřihlásili, a chtějí se kurzu zúčastnit, učiňte tak prosím co nejdříve.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Harmonogram konzultací dálkového studia na 1.pololetí školního roku 2014/2015

Oznamuji našim žákům, že na i-skole (Data-Centrální databáze-Školní rok 2014/2015) byl zveřejněn soubor Harmonogram DS 1.pololetí 2014_2015. Noví žáci harmonogram obdrží v sobotu 6.9.2014.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Upozornění na kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Oznamuji, že v pátek 24.10.2014 v 15 hodin plánujeme zahájit akreditovaný rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin. Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností. Cena: 5 000Kč (pro naše absolventy studia i kurzů sleva 15 %) Podrobnější informace naleznete na těchto www v sekci Kurzy - Masérský kurz.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení o změnách na Vesně

Od 1.7.2014 došlo ke změně vedení Vesněnky, o.p.s. Novou ředitelkou byla jmenována ředitelka SŠSZS Vesna, o.p.s. Ing. Lenka Hrubá.

Záměrem zakladatele Vesněnky o.p.s. a SŠSZS Vesna, o.p.s. je zefektivnit činnost managementu obou organizací a dále sjednotit krátkodobé i strategické střednědobé cíle. Vesněnka o.p.s. bude ve školním roce 2014/2015 hlavním pracovištěm Praxe (péče o děti) pro žáky SŠSZS Vesna, o.p.s. studujícících obor Sociální činnost.

Více zde:Vesnenka, o.p.s. Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení

Oznamuji všem zájemcům o kurz Pečovatel, že jsme zažádali o novou akreditaci obou kurzů, z důvodu toho, že akreditace stávajících v 08/2014 končí. Zahájení dalšího běhu kvalifikačních kurzů Pečovatel bude v v pátek 10. října 2014 v 15 hodin. Cena kurzu zůstává stejná tzn. 7000,-Kč. Přihlášku naleznete v sekci Kurzy - Pečovatelský kurz Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz školy o Hlavních prázdninách 2013/2014

Provoz kanceláře školy pro veřejnost: 30.6.2014 8:00 - 15:00 hodin; 1.7.2014 8:00 - 15:00 hodin;

2.7. - 11.7.2014 8:00 - 13:00 hodin

14.7. - 18.7.2014 je škola uzavřena

21.7. - 22.8.2014 8:00 - 13:00 hodin;

od 25.8.2014 začíná běžný provoz

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Bývalé absolventky, absolventi, učitelé, příznivci školy, využijte této příležitosti a přijďte se za námi podívat. Rádi vás uvidíme. Lenka Hrubá

Upozornění na kurzy Péče a psychologický přístup ke klientům s geriatrickými syndromy a Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením

Oznamuji, že v termínech: pátek 16.5.2014 15:00-20:00, sobota 17.5.2014 8:00-15:10 a neděle 18.5.2014 8:00-15:10 organizuje naše škola výše uvedené akreditované kurzy, každý v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností.

Podrobnější informace naleznete na těchto www v sekci Kurzy - DV pro sociální pracovníky.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení 2014/2015

Od 25.4.2014 vyhlašuji 2.kolo přijímacího řízení:

  • obor 75-41-M/01 Sociální činnost v denní formě studia - 6 míst;
  • obor 75-41-M/01 Sociální činnost v dálkové formě studia - 8 míst;
  • obor 53-41-H/01 Ošetřovatel ve večerní formě - 8 míst.

Termín pro podání přihlášky je do 16.5.2014. Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1.kolem.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Uzavření kanceláře školy v pátek 18.4.2014

Oznamuji, že v pátek 18. dubna 2014 (velikonoční prázdniny) bude kancelář školy uzavřena. Ve čtvrtek 17.4.2014 bude kancelář školy otevřena od 8 do 17 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

14.4.2014 Hovorové hodiny

Zveme všechny rodiče na Hovorové hodiny, které se konají ve sborovně naší školy v pondělí 14.4.2014 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Upozornění na kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Oznamuji, že v pátek 11.4.2014 v čase 15:00-20:00 plánujeme zahájit akreditovaný rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin. Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností. Cena: 5 000Kč (pro naše absolventy studia i kurzů sleva 15 %) Podrobnější informace naleznete na těchto www v sekci Kurzy - Masérský kurz.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o jarních prázdninách

Kancelář školy bude v provozu v pondělí 17.2.2014, ve čvrtek 20.2.2014 a v pátek 21.2.2014 od 8 do 14 hodin. V úterý 18.2.2014 a ve středu 19.2.2014 bude kancelář školy uzavřena.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení

Oznamuji, že kapacita obou kvalifikačních kurzů: Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o děti od 3 do 15 let a Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o seniory, pořádaných naší školou se zahájením v pátek 14.2.2014, je již naplněna. Velmi děkuji za váš zájem.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Upozornění na kurz Zdravotník zotavovacích akcí pro děti

Oznamuji, že v termínech: čtvrtek 27.2.2014 15:00-20:00, pátek 28.2.2014 15:00-20:00, sobota 1.3.2014 8:00-15:10 a dále čtvrtek 13.3.2014 15:00-20:00, pátek 14.3.2014 15:00-20:00, sobota 15.3.2014 8:00-15:10 organizuje naše škola akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí pro děti v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin. Kurz je ukončen písemným testem. Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností. Cena: 1500Kč (pro naše absolventy studia i kurzů sleva 15 %) Podrobnější informace naleznete na těchto www v sekci Kurzy - Kurzy DVPP.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Uzavření kanceláře školy v pátek 31.1.2014

Oznamuji, že v pátek 31. ledna 2014 (pololetní prázdniny) bude kancelář školy uzavřena.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení

Upozorňujeme případné zájemce, že v pátek 14. února 2014 v 15 hodin začínají další běhy kvalifikačních kurzů: Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o děti od 3 do 15 let a Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o seniory, pořádané naší školou. Podrobnější informace najdete v sekci kurzy - Pečovatelský kurz.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 15.1.2014 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

PF 2014

Úřední hodiny ve škole v období vánočních prázdnin

Kancelář školy bude v provozu ve čtvrtek 19.12.2013 od 8 do 14 hodin a v pátek 3.1.2014 od 8 do 14 hodin. Ve dnech 20.12.2013, 23.12.2013, 27.12.2013, 30.12.2013, 31.12.2013 a 2.1.2014 je škola uzavřena.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Ředitelské volno

Na čtvrtek 19.12.2013 a na pátek 20.12.2013 vyhlašuji Ředitelské volno.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka na Den otevřených dveří

Ve středu 11.12.2013 od 8 do 18 hodin zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Prosím příchozí o ohlášení v ředitelně školy v 1. patře přední budovy.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

16.12.2013 Filmová noc

V pondělí 16.12.2013 organizuje naše škola velmi úspěšnou Filmovou noc.

Ve škole se sejdeme v 18h, přespávající ve škole si s sebou nezapomenou vzít spacáky a něco dobrého na zub.

Organizační zajištění celé akce má na starosti paní učitelka Vaculíková.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka na přednášku odborníků z Ministerstva zemědělství na téma Bezpečnost potravin - pondělí 2.12.2013 od 10 hodin

Zveme zájemce z řad veřejnosti na přednášku odborníků z Ministerstava zemědělství ČR na téma Bezpečnost potravin.

informační leták

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení o úmrtí předsedkyně Školské rady naší školy, paní Hany Zlatuškové

Oznamuji smutnou zprávu … parte Hana Zlatušková

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Pozvánka k účasti na osvětové akci

V pondělí 11.11.2013 v době od 16 do 18 hodin srdečně zveme všechny zájemce na osvětovou akci, kterou pořádá naše škola spolu s Územním svazem diabetiků Brno a Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity Brno při příležitosti Dne boje proti diabetu. Akce se uskuteční v učebnách 102, 103 a 104 v 1. patře zadní budovy školy, Údolní 10, Brno. V rámci akce proběhnou 4 krátké přednášky odborníků na témata spojených s diabetem, budou probíhat měření krevního tlaku, cukru v krvi a některých antropologických ukazatelů. Každý účastník obdrží drobné dárky od sponzorů akce. informační leták k akci

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy o podzimních prázdninách

V úterý 29.10.2013 bude kancelář školy uzavřena. Ve středu 30.10.2013 bude kancelář školy otevřena od 8 do 14 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení o připravovaném kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Upozorňujeme zájemce, že v pátek 22.listopadu 2013 v 15 hodin začíná další rekvalifikační kurz „Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví“ pořádaný naší školou. Podrobnější informace a přihlášku najdete v sekci kurzy - Masérský kurz.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Třídní schůzky

Oznamuji rodičům našich žáků, že se v pondělí 21.10.2013 od 17 do 18 hodin v jednotlivých třídách konají Třídní schůzky. Přijďte, rádi se s vámi uvidíme.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Exkurze do Kralic nad Oslavou

informační leták V úterý 15.10.2013 pojedou všechny třídy na exkurzi do Kralic nad Oslavou. Chceme si tak připomenout skutečnost, že letos slavíme 400 let od vydání jednodílné Bible kralické. Garantem akce je paní učitelka Talpová.

Harmonogram ústní zkoušky MZ podzim 2013

harmonogram zkoušky

Zahájení školního roku 2013/2014

Školní rok 2013/2014 zahájíme v pondělí 2.9.2013 v 8:30 hodin; 1.A a 4.A v sále, ostatní třídy denního studia ve svých třídách.

Zahájení školního roku 2013/2014 večerní formy studia bude v úterý 3.9.2013 v 15 hodin v odborné učebně. Po zahájení bude probíhat výuka.

Zahájení školního roku 2013/2014 dálkové formy studia bude v sobotu 14.9.2013 v 8 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Stavební práce ve škole o prázdninách

Oznamuji, že dnešním dnem, t.j. 23.7.2013 byla zahájena netrpělivě očekávaná rekonstrukce sociálních zařízení v zadní budově školy. Stavební úpravy by měly trvat asi 3 týdny.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Oznámení

Upozorňujeme případné zájemce, že v pátek 20.září 2013 v 15 hodin začíná další kvalifikační kurz Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o seniory pořádaný naší školou. Podrobnější informace najdete v sekci kurzy - Pečovatelský kurz.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz školy o Hlavních prázdninách 2012/2013

Provoz kanceláře školy pro veřejnost:

1.7.2013 8:00 - 15:00 hodin; 2.7. - 18.7.2013 8:00 - 13:00 hodin

19.7. - 31.7.2013 je škola uzavřena

1.8. - 23.8.2013 8:00 - 13:00 hodin; od 26.8.2013 začíná běžný provoz

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ2013

Připomínám, že přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období MZ je nutno podat nejpozději 25.června 2013. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy. Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Přednáška odborníků z Ministerstva zemědělství na téma Bezpečnost potravin

===== zrušena =====

Oznamuji, že plánovaná přednáška odborníků z Ministerstava zemědělství ČR na téma Bezpečnost potravin, která se měla uskutečnit v úterý 14.5.2013 na naší škole, byla z důvodu náhlé zdravotní příhody přednášejícího zrušena. Na základě dalšího vývoje zdravotního stavu přednášejícího plánujeme přednášku uskutečnit v druhé polovině září 2013. Děkuji za pochopení.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení 2013/2014

Od 24.4.2013 vyhlašuji 2.kolo přijímacího řízení:

  • obor 75-41-M/01 Sociální činnost v denní formě studia - 6 míst;
  • obor 75-41-M/01 Sociální činnost v dálkové formě studia - 8 míst.

Termín pro podání přihlášky je do 20.5.2013. Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1.kolem.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Výsledky 1.kola přijímacího řízení 2013/2014

výsledky 1.kolo denní formavýsledky 2.kolo dálková forma

Pozvánka na akci školy na čtvrtek 6.6.2013

Ve čtvrtek 6.6.2013 od 9 hodin budou prostory ŽVS o.s, Vesněnky o.p.s. a SŠSZS Vesna o.p.s. otevřeny v rámci Dne otevřených dveří pro veřejnost. Bývalé absolventky, absolventi, učitelé, využijte této příležitosti a přijďte se za námi podívat. Lenka Hrubá

15.4.2013 Hovorové hodiny

Zveme všechny rodiče na Hovorové hodiny, které se konají ve sborovně naší školy v pondělí 15.4.2013 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz školy v období velikonočních prázdnin

Kancelář školy bude v provozu ve čtvrtek 28.3. a v pátek 29.3.2013 od 8 do 14 hodin. Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

Provoz školy v období jarních prázdnin

Kancelář školy bude v provozu každý všední den od 8 do 14 hodin. Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

21.1.2013 Hovorové hodiny

Zveme všechny rodiče na Hovorové hodiny, které se konají ve sborovně naší školy v pondělí 21.1.2013 od 17 do 18 hodin.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy

PF 2013

20.12.2012 a 21.12.2012 Ředitelské volno

Na čtvrtek 20.12.2012 a na pátek 21.12.2012 vyhlašuji ředitelské volno. Důvodem je plánovaná revize elektrospotřebičů a elektroinstalací v budově školy.

Lenka Hrubá

19.12.2012 Akce předvánoční Ikea

Ve středu 19.12.2012 proběhne exkurze všech tříd - náměty do Rodinné výchovy, Estetické výchovy a Sociální aktivizace klientů v centru Ikea.

Organizační zajištění celé akce mají na starosti třídní učitelky jednotlivých tříd.

Lenka Hrubá

18.12.2012 Vánoční besídka

V úterý 18.12.2012 se uskuteční již tradiční vánoční besídka.

Besídka bude zahájena v 9h v sále; postupně se s připravenými programy představí žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a i učitelský kolektiv. Dobrou náladu s sebou!

Po skončení akce žáci odcházejí domů.

Lenka Hrubá

17.12.2012 Filmová noc

V pondělí 17.12.2012 organizuje naše škola velmi úspěšnou Filmovou noc.

Ve škole se sejdeme v 18h, přespávající ve škole si s sebou nezapomenou vzít spacáky a něco dobrého na zub.

Organizační zajištění celé akce má na starosti paní učitelka Kyzlinková.

Lenka Hrubá

12.12.2012 Den otevřených dveří

Ve středu 12.12.2012 v čase od 8 do 18 hodin zveme všechny zájemce o studium na naší škole k návštěvě školy v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvy, hlaste se prosím, v ředitelně školy (přední budova, 1. patro). Těšíme se na vás.

Lenka Hrubá

11.12.2012 Studentské prezidentské volby

V úterý 11.12.2012 proběhnou na naší škole studentské prezidentské volby organizované společností Člověk v tísni.

S napětím očekávám, jak volby na naší škole dopadnou.

Lenka Hrubá

19.11.2012 - 23.11.2012 Mezinárodní projekt Edison

12.11.2012 Světový den diabetu

3.9.2012 Zahájení školního roku

Školní rok 2012/2013 zahájíme v pondělí 3. září 2012 v 8.30 hodin v budově školy Údolní 10, Brno.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy


Nástroje pro stránku