Pracoviště praxe

Pracoviště, kde probíhala praxe našich žáků 3. a 4. ročníku denního a 4. a 5. ročníku dálkové formy studia a žáků večerního studia učebního oboru Ošetřovatel:

Pracoviště Telefonní spojení Pracovní doba
Dům důstojného stáří Brno, Borky 7 (DDS) 545 230 094 8:00 – 11:00 hodin
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí (MIK) 547 139 458 8:00 – 14:15 hodin
Domov pro seniory, Koniklecová 1 (DPS) 547 356 688 7:00 – 10:00 hodin
CSS, Domov pro osoby se zdrav. postižením Tereza 549 275 855 7:30 – 10:30 hodin
CSS Gaudium Schodová 18 545 211 568 8:30 - 11:30 hodin
FN U Svaté Anny Brno, DRO Zoubkova 18 odd.A 543 184 501
odd.B 543 184 502
odd.C 543 184 503
odd.D 543 184 504
14:00 - 20:00 hodin
Vesněnka, o.p.s. 606 321 071 8:30 - 11:30 hodin
Domov pro seniory Věstonická 544 121 560 7:00 – 13:30 hodin

Nástroje pro stránku