Zpět

Vesna vzdělává v sociálních službách

Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/66.00184
Částka 1 218 302,80 Kč
Doba realizace projektu 1. červenec 2011 až 30. červen 2013

Popis projektu

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, která máakreditovány dva kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. o sociálníchslužbách. Jedná se o kvalifikační kurz Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o děti od 3 do 15 let akvalifikační kurz Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o seniory. Každý z kurzů má rozsah 160hodin. V rámci projektu budou kurzy bezplatně či částečně bezplatně nabízeny poskytovatelům sociálních služeb zejména v Jihomoravském kraji a v případě nenaplnění kapacity i poskytovatelům v dalších krajích. Kurz bude zejména nabízen pobytovým zařízením, které pracují s relevantní cílovou skupinou a zaměstnávají pracovníky jejichž kvalifikace dosud neodpovídá nárokům zákona o sociálních službách. Za dobu trvání projektu bude realizováno 7 kurzů (5 zaměřených na seniory a dva na děti od 3 do 15 let). Kurzy budou realizovány vbrněnském sídle Vesny a realizaci prvního kurzu bude předcházet zpracování manuálů pro účastníky obou kurzů. V rámci obou kurzů budou realizovány odborné praxe v rozsahu 32 hodin na nichž se budou podílet dlouhodobí neformální partneři Vesny - Domov pokojného stáří Betánie-kresťanská pomoc a Domov pro mentálně postižené Tereza, jehož provozovatelem je Centrum sociálních služeb v Brně p.o.

Cíle projektu

Zvýšit kvalifikaci pracovníků v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách na území Jihomoravského kraje, případně i sousedních krajů.

Cílové skupiny

Pracovníci v sociálních službách, zaměření na péči o seniory a děti ve věku 3-15 let

Účastníci/ce projektu

pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

Region

  • Pardubický kraj
  • Vysočina
  • Jihomoravský kraj
  • Olomoucký kraj

Průběh

Proběhly 2 kvalifikační kurzy Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o seniory, další bude zahájen 14.9.2012. Proběhl 1 kvalifikační kurz Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči o děti od 3 do 15 let, další bude zahájen 16.11.2012.

Výsledky

Účastníci kurzů získají osvědčení pro pracovníky v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Mezinárodní spolupráce

Není uvažována.

Partneři

Projekt nemá partnery

Realizátor projektu

Název Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s.
25320530
Ulice Údolní 10
Město Brno
PSČ 61300
Kontaktní osoba Ing. Lenka Hrubá, lenka.hruba@vesnabrno.cz, tel.: 607154593

Nástroje pro stránku