Zpět

Vesna zkvalitňuje výuku ICT a Finanční gramotnosti

Souhrnné informace o projektu

Číslo projektu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu 7.1
Název prioritní osy Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy
Číslo oblasti podpory 7.1.5
Název oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo výzvy 34
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs
Název projektu anglicky VESNA is growing quality of education
Název projektu VESNA zkvalitňuje výuku ICT a Finanční gramotnosti
Předpokládané datum ukončení projektu 2.5.2012
Předpokládané datum zahájení projektu 1.5.2014
Rozpočet projektu celkem 622 106,00Kč

Nástroje pro stránku