Zpět

Vesna rozšiřuje jazykové vzdělávání

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy 7.1
Číslo oblasti podpory 7.1.1
Název oblasti podpory Počáteční vzdělávání
Číslo výzvy 56
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs
Název projektu anglicky VESNA enhances language education
Název projektu Vesna rozšiřuje jazykové vzdělávání
Předpokládané datum ukončení projektu 1.7.2015
Předpokládané datum zahájení projektu 31.12.2015
Rozpočet projektu celkem 251942,00Kč

Nástroje pro stránku