Zpět

Vesna prohlubuje spolupráci se zaměstnavateli

Vyhlašovatel programu MŠMT ČR
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy 02_16_035
Název výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004896
Číslo jednací projektuMSMT-9348/2017
Název projektu Vesna prohlubuje spolupráci se zaměstnavateli
Název projektu EN Vesna deepens cooperation with employers
Zahájení projektu 1.8.2017
Ukončení projektu 31.7.2019
Rozpočet projektu 339 972,00Kč

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

  • personální podpora
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  • společné vzdělávání žáků a studentů
  • podpora extrakurikulárních aktivit
  • aktivity rozvíjející ICT.

Nástroje pro stránku