O škole

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. se nachází na adrese Údolní 389/10, 602 00 Brno-Veveří.

Po desetiletích nucené přestávky obnovil spolek Vesna v roce 1991 své působení. Hlavní myšlenkou bylo navázat na typické tradice a proto mj. byly založeny specializované školy pro dívky: Rodinná škola (dnes už neexistuje) a Střední zdravotnická škola (v roce 1992), která se postupně vyvíjela svým zaměřením do dnešní podoby pod názvem Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna. Studuje se zde čtyřletý obor s maturitou a večerní tříletý obor zakončený výučním listem.

Vesna o.p.s. dříve Ženský vzdělávací spolek Vesna zakladatel školy, působí samostatně, pořádá různé aktivity pro veřejnost – od malých dětí po seniory, zájmové a vzdělávací kroužky, přednášky, pobyty s programem apod. Uchovává také pozůstatky na dobu minulou: nábytek D. Jurkoviče, písemné dokumenty aj.

Škola se zúčastnila charitativní akce např.:

 • Světluška
 • Bílá pastelka
 • Píšťalka
 • Srdíčkový den
 • Pomoc nadačnímu fondu Kociánka

nebo projektů, např.:

 • Světluška
 • Pro-Contact
 • Interkultura
 • Srdíčkový den
 • Pomoc nadačnímu fondu Kociánka

\

Z historie školy Vesna v datech

 • 1.9.1992 Zahájena výuka na Střední zdravotnické škole - maturitní obor všeobecná sestra.
 • 1.9.1995 Nový studijní obor na Rodinné škole: sociální služby.
 • 1997 Osamostatnění Rodinné školy a SZŠ (dále pod společným názvem Rodinná škola, o.p.s.) - na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
  Statut zřizovatele: Ženský vzdělávací spolek Vesna.
 • 1998/1999 Ukončen obor všeobecná sestra.
 • 1999/2000 Pod novým názvem Střední zdravotnická škola a střední odborná škola Vesna, o.p.s. - výuka 2 oborů denního studia (čtyřletý maturitní: rodinná škola-sociální služby, dvouletý se závěrečnou zkouškou: rodinná škola) a 1 oboru večerního (tříletý se závěrečnou zkouškou: ošetřovatel).
 • 2000/2001 Ukončen dvouletý obor rodinná škola.
 • 2006/2007 Uspořádány 4 rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT - obor pečovatel(ka): tři se specializací péče o seniory, jeden péče o handicapované a děti. Pro sdružení Trialog jako zakázka realizován pečovatelský kurz financovaný z prostředků EU.
 • 1.2.2006 Změna názvu na Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s.

\

Ze studentské soutěže o Vesně

Tereza Klimešová, 1.A

Práce na téma historie naší školy mi otevřela zázračný pohled do škol Vesněných- a to pro bohatou a dlouholetou minulost. Je ctí učit se na škole, která na ni navazuje a má proto a své zvláštní předměty (vaření, šití, pečovatelství…) Vybrala jsem si ji a nelituji toho.

Martina Burdová, 1.A

Zjistila jsem z dostupných informací, že škola Vesna má bohatou historii. Viděla jsem na výstavě i oblečení slečen, které sem chodili a nábytek, který se zčásti dochoval u nás na škole. Každému bych doporučila se přijít na Vesnu podívat, protože má opravdu čím se pochlubit. Myslím tím minulost, i současnost.

Veronika Janečková, 1.A

Spolek prožil mnoho těžkých, ale i krásných chvil. Kdyby nebylo před desítkami let skupiny dívek, které daly dohromady pěvecký sbor, tak bych dnes nechodila na tuto školu. Doufám a věřím, že i nadále bude škola navštěvována žákyněmi a žáky.


Nástroje pro stránku