Střední škola sociálních a zdravotnických služeb, Vesna o.p.s. ukončuje svoji činnost k 31. 8. 2018.

Ředitelkou školy byla od 12. 7. 2011 do 31. 7. 2018 Ing. Lenka Hrubá.

Závažné rozhodnutí o ukončení činnosti střední školy musela učinit správní rada školy z důvodu dlouhodobých špatných hospodářských výsledků školy a negativního výsledku hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu Českou školní inspekcí, které mělo za následek snížení dotační částky rozpočtu školy o 30 %.

Celá tato situace byla zapříčiněna špatným manažerským přístupem bývalé ředitelky školy. Novou školou pro studenty denního a dálkového studia Sociální činnosti je Střední odborná škola Morava, o.p.s. www.sos-morava.cz.

Závěrečné zprávy z kontrol České školní inspekce v roce 2013 a 2018, jsou zveřejněné na jejich internetových stránkách https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=11561

nebo jsou uvedeny v příloze.

Výsledky hospodaření školy jsou k nahlédnutí na internetové adrese:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=719659

Přílohy:

iz_2013_vesna.pdf

iz_2018_vesna.pdf

</block>

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. - SŠ - ekatalog.czSoukromé školy - ekatalog.cz


Nástroje pro stránku