ŠVP a Učební plány

Studium oboru Sociální činnost v denní i dálkové formě studia probíhá od školního roku 2016/2017 podle nového ŠVP „Pracujeme srdcem“. ŠVP Pracujeme srdcem

Učební plány pro denní, dálkové a večerní studium podle ŠVP Dejme šanci každému dni od školního roku 2010/2011:


Nástroje pro stránku